субота, 7. април 2012.

KretanjePokrećeš me.
Isijavam dok krećem se.
Zoveš me,
Pravim se da ne čujem te.
Smeješ se
Glasno i jako...
Padaš i padaš
I lomiš se od sreće.

Ljudi gledaju,
Al' to ti nije važno,
To ti nije važno.
Ti se ne spotičeš.

Ti samo vidiš mene u sebi,
U sobi.
Naši pogledi su 
Krov sveta.